Hauts-de-Seine

Hoat-kok ê chi̍t khóan

Hauts-de-SeineHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 1,517,000, thó͘-tē bīn-chek 176 km².

Hauts-de-Seine
Hauts-de-Seine ê hui-kì
Hui-kì
Hauts-de-Seine tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Hauts-de-Seine tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Hauts-de-Seine tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Île-de-France
Siú-hú Nanterre
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,581,628 lâng
Bāng-chām www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr

Tē-lí siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Pa-lí, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis.