Yvelines

Hoat-kok ê chi̍t khóan

YvelinesHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 1,395,000, thó͘-tē bīn-chek 2,284 km².

Yvelines
Yvelines ê kéng-sek
Yvelines ê kéng-sek
Yvelines ê kî-á
Kî-á
Yvelines ê hui-kì
Hui-kì
Yvelines tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Yvelines tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Yvelines tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Île-de-France
Siú-hú Versailles
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,413,635 lâng
Bāng-chām www.yvelines.pref.gouv.fr

Tē-lí siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Essonne, Eure-et-Loir, Eure.