Hedy Lamarr

Bí-kok jîn-bu̍t

Hedy Lamarr (chhut-sì hō Hedwig Eva Maria Kiesler, 1914 nî 11 goe̍h 9 ji̍t – 2000 nî 1 goe̍h 19 ji̍t) sī Ò-tē-lī kiam Bí-kok ê tiān-iáⁿ bêng-seng, koh sī hî-lûi bû-sòaⁿ-tiān ín-chhōa hē-thóng ê hoat-bêng-chiá. I kap George Antheil chò-hóe khai-hoat ê hē-thóng kàu 1960 nî-tāi chia̍h hō͘ Bí-kok Hái-kun chhái-ēng, chóng-sī in-ê ki-su̍t āu-bóe mā kè-sio̍k hông lī-ēng ùi Wi-Fi téng sin mi̍h téng-bīn.

Hedy Lamarr (1944)