Hiàn-chèng chú-gī (憲政主義), sī chi̍t-chióng chú-tiuⁿ kok-ka kôan-le̍k lâi-chū ki-pún hoat-lu̍t ê iok-sok ê chèng-tī su-sióng, Eng-bûn siá-chòe Constitutionalism.

Hiàn-chèng chú-gī hōan-lē.