Hiù-juh (Eng-gí: fuse; Ji̍t-gí: ヒューズ ia̍h フューズ) sī chi̍t khoán tiān-le̍k an-choân chong-tì, beh hông tiān-khì hôe-lō͘ ê kòe-lūiong tiān-liû.