Hi-lia̍p-gú

(Tùi Hi-lia̍p-bûn choán--lâi)

Hi-lia̍p-gú (Ελληνικά) sī Ìn-au gí-cho̍k ê gú-giân, Hi-lia̍p kap Ku-pí-lō͘ ê koaⁿ-hong gí-giân, hiān-sî iok-lio̍k 1200 bān lâng sú-iōng.

Hi-lia̍p-gú mā sī kó͘-tián gú-giân ê 1 ê.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 
Wikipedia
Wikipedia ū Hi-lia̍p-gú ê pán-pún.