Hi-lia̍p-hòa sî-kî

Hi-lia̍p-hòa sî-kî sī Chêng 323 nî Alexandros Tāi-tè kòe-sin, kàu Lô-má Tè-kok heng-khí chìn-chêng, Kó͘ Hi-lia̍p kiam Tē-tiong-hái tē-khu le̍k-sú ê chi̍t tōaⁿ sî-kan.