Hi-lia̍p Pho-su Chiàn-cheng

Hi-lia̍p Pho-su Chiàn-cheng sī Chêng 499 nî chì Chêng 449 nî ê chiàn-sū. Chham-chiàn ê sè-le̍k hâm Kó͘-tāi Hi-lia̍p kap Achaemenes Tè-kok. Chiàn-tiûⁿ tī leh Kó͘-tāi Hi-lia̍p téng só͘-chāi.

Hi-lia̍p Pho-su Chiàn-cheng
Map Greco-Persian Wars-zh-hans.svg
Sî-kanChêng 499 nî - Chêng 449 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.