Hio̍h-á

(Tùi Hio̍h choán--lâi)

Hio̍h-á (葉仔) sī ko-téng si̍t-bu̍t ê êng-ióng khì-koan, ū-hâm ia̍p-le̍k-thé, sī choan-bûn chìn-hêng Kng-ha̍p-sêng ê só͘-chāi.

Hio̍h-á.