Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Ûi-hō͘ Kok-ka An-choân Hoat

Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Ûi-hō͘ Kok-ka An-choân Hoat, kán-lio̍k ū Hiong-káng Kok-ka An-choân Hoat, Hiong-káng Kok-an Hoat téng, sī Tiong-kok Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hoē Siông-bū Úi-oân-hoē2020 nî 6 goe̍h 30 ji̍t thong-koè ê chi̍t pō͘ iú-koan Hiong-káng ê hoat-lu̍t, 7 goe̍h 1 ji̍t chèng-sek si-hêng.