Hip-siòng-ki (翕相機), mā thang kiò choè hip-siōng-ki ia̍p-sī kha-mé-lah (カメラ; khamelah), sī ēng-lâi hip-siòng ê ki-khì.

Hip-siòng-ki
Hasselblad 500 C/M phòe-tì Zeiss ê kiàⁿ-phìⁿ.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Camera