Hirosima-chhī (広島市; Hirosima-si) sī Ji̍t-pún Hirosima Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Hirosima-chhī ê ūi-tì