Hirosima-koān

(Tùi Hirosima Koān choán--lâi)

Hirosima-kōan (広島県, Hirosima-ken) sī Ji̍t-pún Pún-chiu ê chi̍t-ê kōan, siú-hú sī Hirosima-chhī.

Hirosima-kōan ê ūi-tì.