Hoat-jîn (法人) sī hoat-lu̍t ê kui-tēng lāi-bīn, chi̍t khóan chham kò-jîn (chū-jiân-jîn) kâng-khóan ū hoat-lu̍t-siōng ê kôan-lī kap gī-bū ê thôan-thé. Hoat-jîn ê chióng-lūi chin chē, chèng-hú, kong-si, ia̍h-sī siā-thôan, lóng ū khó-lêng ū hoat-jîn ê sin-hūn. Sè-kài ta̍k kok tùi hoat-jîn ê kui-tēng mā lóng bô siáⁿ sio-kâng.