Hoat-kok léng Indochina

Hoat-kok léng Indochina (Hoat-gí: Indochine française) sī Hoat-kok kó͘-chá tī Indochina ê chi̍t ê si̍t-bîn-tē.

Hoat-kok léng Indochina