?Hoe-ki
Georgia Chúi-cho̍k-koán ê hoe-ki
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Mollusca
Kong: Cephalopoda
A-kong: Coleoidea
Chhiau-bo̍k: Decapodiformes
Bo̍k: Sepiida
Zittel, 1895
A-ba̍k kap kho

Hoe-ki ia̍h Ba̍t-cha̍t (Sepiida) sī chi̍t-chéng tiàm hái-té seⁿ-thoàⁿ ê nńg-thé tōng-bu̍t, seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi sio̍k Sepiida ba̍k, lóng-sī hoe-ki.