Hôzyô Tukasa

(Tùi Hojo Tsukasa choán--lâi)

Hôzyô Tukasa (北条 司; 1959 nî 3 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì) sī Ji̍t-pún ê bān-ōe-ka, tāi-piáu-tsok ū City Hunter (シティーハンター), Cat's Eye (キャッツ♥アイ) téng chok-phín.