Hong-thai Longwang (2005 nî)

Chhiau-ki̍p Hong-thai Longwang (ia̍h-sī kiò choè Hong-thai Lêng-ông, tī Hui-li̍p-pín kiò choè Maring) sī 2005 nî Thài-pêng-iûⁿ hong-thai kùi tē-sì ê chhiau-ki̍p hong-thai, chòe-kôan hong-sok ta̍t-tiò múi-sió-sî 130 hái-lí (múi-sió-sî 240 kong-lí).

Thài-pêng-iûⁿ ê hong-thai Longwang, liap-tī-teh 2005 nî 9 goe̍h 28 ji̍t

"Longwang" sī Hàn-gí Pak-kiaⁿ-oē ê sû, ì-sù sī "Lêng-ông".