Hong (坊; Oa̍t-lâm-gí: Phường) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t chióng tē-saⁿ kip hêng-chèng-khu, hām chhī-tìn kap siā kāng chân-kip. Oa̍t-lâm choân-kok chóng-kiōng ū 11,162 ê hong, chhī-tìn, siā.