Muḥammad Ḥusnī Sayyid Mubārak (1928 nî 5 goe̍h 4 ji̍t – 2020 nî 2 goe̍h 25 ji̍t) sī Ai-ki̍p ê tē-4 jīm chóng-thóng. I tùi 1981 nî chāi-ūi kàu 2011 nî kok-bîn khòng-cheng tiong sî-chit.

Hosni Mubarak (2009)