Muḥammad Ḥusnī Sayyid Mubārak (1928 nî 5 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì) sī Ai-ki̍p ê tē-4 jīm chóng-thóng. I tùi 1981 nî chāi-ūi kàu 2011 nî kok-bîn khòng-cheng tiong sî-chit.