Bí-kok ê hō͘-kháu siu-ji̍p

Bí-kok ê hō͘-kháu siu-ji̍p sī in chèng-hú kap su-jîn ki-koan kì-su̍t hō͘-kháu keng-chè chōng-hóng ê kè-sǹg chi̍t khoán.

Kî-tiong tiōng-iàu ê kè-sǹg chi̍t chióng sī chin-si̍t tiong-kan chúi-chún (real median level), ì-sù sī pòaⁿ-sò͘ ê hō͘-kháu siu-ji̍p koân kòe hit-ê chúi-chún, lēng-gōa pòaⁿ-sò͘ khah kē, sò͘-jī chiàu thong-hòe phòng-tiòng tiâu-chéng. Kun-kù Phó͘-cha, 2016 nî Bí-kok ê chin-si̍t tiong-kan chúi-chún sī 59,039 bí-kim.