Hui-hêng-chûn

Hui-hêng-chûn[1] sī chi̍t khoán khì-seng-ki (aerostat) ia̍h sī kóng pí khong-khì khah khin (lighter-than-air) ê hâng-khong-ki, ē-tàng lī-ēng khong-khì kap pún-sin ê tōng-le̍k sûn-hâng. Hui-hêng-chûn ê seng-le̍k sī óa-khò chûn téng ê tōa khì-kiû, tang-tiong sī koàn bi̍t-tō͘ pí gōa-kài khong-khì khah sió ê khì-thé.

Zeppellin NT amk.JPG

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "飛行船". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).