Hukuoka-chhī

Hukuoka-chhī (福岡市; Hukuoka-si) sī Ji̍t-pún Hukuoka Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Hukuoka-chhī ê ūi-tì