Hukuoka-koān

(Tùi Hukuoka Koān choán--lâi)

Hukuoka-kōan (福岡県, Hukuoka-ken) sī Ji̍t-pún Kiú-chiu ê chi̍t-ê kōan, siú-hú sī Hukuoka-chhī, jîn-kháu ū 505 bān.

Hukuoka-kōan ê ūi-tì.