Hukusima-koān

(Tùi Hukusima Koān choán--lâi)

Hukusima-kōan (福島県, Hukusima-ken) sī Ji̍t-pún Pún-chiu ê chi̍t-ê kōan, siú-hú sī Hukusima-chhī.

Fukushima-kōan ê ūi-tì.