Hun-kong-khì[1] (Eng-gí: spectrometer) sī chi̍t khoán kho-ha̍k khì-khū, goân-té ēng lâi kā kng hun chò chi̍t chhok hun-khui ê sek-tī, iā to̍h sī sek-lia̍t (spectrum)[1].

Chham-chiàu siu-kái

  1. 1.0 1.1 Tân Lêng-thong (1927 nî 7 goe̍h). "Kng ê Sek-tì". Kòa-chhài chí (18). 

Siong-koan siu-kái