Hun-kong-khì

Hun-kong-khì[1] (Eng-gí: spectrometer) sī chi̍t khoán kho-ha̍k khì-khū, goân-té ēng lâi kā kng hun chò chi̍t chhok hun-khui ê sek-tī, iā to̍h sī sek-lia̍t (spectrum)[1].

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 1.0 1.1 Tân Lêng-thong (1927 nî 7 goe̍h). "Kng ê Sek-tì". Kòa-chhài chí (18). 

Siong-koanSiu-kái