Hun-sek hóe-chhiu ê sek.

Hun-sek hoà-ha̍k (Eng. analytical chemistry) sī hoà-ha̍k ê chi̍t mn̂g, choan-bûn gián-kiù hoà-ha̍k bu̍t-chit ê hûn-lî, jīn-sek, tēng-liōng.