Iá-seng tōng-bu̍t (野生動物) sī kok-chióng tī chū-jiân khoân-kéng seng-o̍ah, jî-chhiáⁿ mā bô siū-tio̍h jîn-lūi ka-ióng-hoà ê tōng-bu̍t.

White-tailed deer.jpg