Iâm-kiô (鹽橋) tī hòa-ha̍k siōng sī chi̍t chióng si̍t-giām chong-tì, the̍h-lâi liân-chiap Galvani tiān-tî ê sng-hòa pòaⁿ-tiān-tî kap hoân-goân pòaⁿ-tiān-tî.