Iûⁿ-hîn (Eng-gí: epilepsy; ti-bó-tian, ti-bú-tian), he̍k-chiá tian-pēⁿ, iông-kán, sī chi̍t khoán bān-sèng ê sîn-keng sit-tiâu, sī sîn-keng sè-pau bô chèng-siông ê oa̍h-tāng ín-khí.


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Epilepsy