Babel iōng-chiá ê chu-liāu
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
zh-Hant-TW-3 這位用戶有高等台式中文知識。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
pwn-1 這位用戶有基本pinayuanan知識。
Chiàu iōng-chiá ê gú-gián khòaⁿ

hó soaⁿ hó chúi sī lâm-tâu lâng.