POJ vs TL siu-kái

Chin hoaⁿ-hí lí goān-ì tī chit-ê pán-pún siá bûn-chiuⁿ, m̄-koh khó-lêng ài mâ-hoân lí tī-leh pian-chi̍p ê sî-chūn, "bûn-chiuⁿ" kap "lūi-pia̍t" ê piau-tê chīn-liōng ēng Pe̍h-ōe-jī, ah bûn-chiuⁿ ê lōe-iông beh ēng Pe̍h-ōe-jī ia̍h Tâi-lô lóng ē-sái, to-siā lí-ê phòe-ha̍p.--Asd1346 (thó-lūn) 2020-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài 5) 16:31 (UTC)回覆[回覆]

Translation request siu-kái

Hello.

Can you translate and upload the articles zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国旗, zh:阿塞拜疆蘇維埃社會主義共和國國徽 and zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国歌 in Min Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (thó-lūn) 2021-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 18:09 (UTC)回覆[回覆]

I originally created my user page in English Wikipedia only at the beginning of last month. I am of Azerbaijani descent, hence my interest on any topic about Azerbaijan.

Multituberculata (thó-lūn) 2021-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 18:25 (UTC)回覆[回覆]