I-liâu pó-hiám (醫療保險) sī chi̍t chióng chin chia̍p-khoàⁿ ê pó-hiám lūi-hêng; chú-iàu sī thè tâu-pó-jîn èng-hù bô-hoat-tō͘ ū-chhek ê i-liâu ho̍k-bū su-kiû kap châi-bū hong-hiám.