iPad (Eng-gí ho͘-im: /ˈaɪpæd/; "Ái-phé") sī Apple Kong-si khai-hoat ê chi̍t lūi tablet tiān-náu sán-phín. Tī 2010 nî thâu chi̍t tāi chiūⁿ-chhī. Ki-pún hêng-thé sī sù-hong-hêng, keng-kòe LCD lâi chhau-chok kiam hián-sī.

Kàu 2015 nî 11 goe̍h ûi-chí ê siōng sin pán-pún sī iPad Pro.