ISO (Kok-chè Phiau-chún-hoà Cho͘-chit) sī 1 ê hoa̍t-lo̍h kok-chè phiau-chún-hoà ê cho͘-chit.

ISO
Organisation internationale de normalisation
Kán-chheng ISO
Sêng-li̍p 23 February 1947 nî (23 February 1947)
Lūi-hêng Non-governmental organization
Bo̍k-piau International standards development
Chóng-pō͘ Geneva, Switzerland
Hōe-oânhip
167 members
(39 correspondents and
4 subscribers)[1]
Koan-hong gí-giâns
  • English
  • French
  • Russian[2]
President
Ulrika Francke
Bāng-chām www.iso.org Edit this at Wikidata

Sui-bóng ISO ê Eng-gí miâ sī International Organization for Standardization, ISO pēng m̄ sī chit ê miâ ê kán-siá (IOS). ISO chin chá tō koat-tēng iōng Hi-lia̍p-gí ê 1 sû isos, ì-sù sī "pêng-téng". Bô-lūn kî-tha kok-ka, gí-giân án-choáⁿ hoan-e̍k, kán-siá éng-oán î-chhî ISO.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

  1. "ISO members". International Organization for Standardization. 17 November 2020 khòaⁿ--ê. 
  2. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī languages