I Sedol (Hân-kok-gí: 이세돌/李世乭[1], Lô-má-jī: I Sedol; 1983 nî 3 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì ) sī Hân-kok ê 1 ê chit-gia̍p ê ûi-kî kî-chhiú.

I Sedol

Chù-káiSiu-kái

  1. Tiâu-sián Hàn-jī, Hân-gí--ê im: "dol", ì-sù: chio̍h-á. Kò͘-iú-sû (固有詞), bô ná Hàn-gí bûn-gián-im ê im-tho̍k (音讀). M̄-koh, Hán-gí ū lâng kā miâ siá-chò 李世石 (Lí Sè-se̍k).