Ia̋n-jín (ia̍h e̋n-jín, hoat-tōng-ki)[1][2], Hok-kiàn Bân-lâm-gí kiò ín-kèng, sī kā chhìn-chhái hêng-sek ê lêng-liāng chóan-hòa ûi ki-hâi-lêng ê chng-tì.

Ia̋n-jín

Chù-khaSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學. 
  2. Iân, ên, mā thang ho͘ tē-9-tiāu.