Iceni ia̍h-sī Eceni sī kó͘-chá tī Britain ê chi̍t-ê pō͘-cho̍k, seng-oa̍h tī tāi-iok BC 1 sè-kí kàu AD 1 sè-kí kî-kan ê Norfolk tē-khu.

Iceni ê gîn-kak-á.