Immanuel Wallerstein.2008.jpg

Immanuel Wallerstein (1930 nî chhut-sì), Bí-kok siā-hoē-kho-ha̍k-ka, chiam-tùi i-lāi-lūn (dependency theory) thê-chhut Sè-kài Hē-thóng Lūn (The Modern World-System, 1974/1980/1989 chhut-pán).

Goā-chām liân-kiatSiu-kái