In vitro, chiàu-jī ê ì-sù sī "tī po-lê lāi", sī chí the̍h sè-pau tī oa̍h-mi̍h kò-thé thé-gōa, te̍k-pia̍t sī ùi pí-lūn chhì-kńg ia̍h kî-tha si̍t-giām khì-kū lāi-bīn si̍t-hêng ê seng-bu̍t-ha̍k chhì-giām.

Chham-chiàuSiu-kái

  • Joseph A. Angelo (2006). "in vitro". Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File. ISBN 978-0-8160-5330-8.