Ingyô Thian-hông (允恭天皇 (Ín-kiong Thian-hông) Ingyō-tennō?, 376 nî  – 453 nî 1 goe̍h 14 ji̍t)Ji̍t-pún tē 19 tāi thian-hông, 412 nî kàu 453 nî chāi-ūi.

Ingyô Thian-hông
允恭天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 412 nî – 453 nî
Chêng-jīm Hanzei Thian-hông
Kè-jīm Ankô Thian-hông
Choân-miâ
Oasazumawakugonosukune no Sumeramikoto (雄朝津間稚子宿禰天皇)
Chhut-sì 376 nî
Kòe-sin 453 nî