Ankô Thian-hông (安康天皇 (An-khong Thian-hông) Ankō-tennō?, 401 nî  – 456 nî 8 goe̍h 9 ji̍t)Ji̍t-pún tē 20 tāi thian-hông, 454 nî kàu 456 nî chāi-ūi.

Ankô Thian-hông
安康天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 453 nî – 456 nî
Chêng-jīm Ingyô Thian-hông
Kè-jīm Yûryaku Thian-hông
Choân-miâ
Anaho no Sumeramikoto (穴穂天皇)
Chhut-sì 401 nî
Kòe-sin 456 nî