chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 4 sè-kí | 5 sè-kí | 6 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi | 430 nî-tāi
: 396 nî | 397 nî | 398 nî | 399 nî | 400 nî | 401 nî | 402 nî | 403 nî | 404 nî | 405 nî | 406 nî
401 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 401 nî
CDI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 945 nî
Tō-kàu-le̍k 3098 nî
Hoê-le̍k 228 BH~227 BH
Hông-kì 1061 nî
Tân-kì 2734 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4161~4162


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 456 – 457
- Shaka Samvat 323 – 324
Iran le̍k -221 – -220
Runic le̍k 651
Assyria le̍k 5151 nî
Ethiopia le̍k 395~396

401 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 401 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 401 nî