chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi
: 391 nî | 392 nî | 393 nî | 394 nî | 395 nî | 396 nî | 397 nî | 398 nî | 399 nî | 400 nî | 401 nî
396 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi It-bī
kàu
Péng-sin
Gregorius le̍k 396 nî
CCCXCVI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 940 nî
Tō-kàu-le̍k 3093 nî
Hoê-le̍k 233 BH~232 BH
Hông-kì 1056 nî
Tân-kì 2729 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4156~4157


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 451 – 452
- Shaka Samvat 318 – 319
Iran le̍k -226 – -225
Runic le̍k 646
Assyria le̍k 5146 nî
Ethiopia le̍k 390~391

396 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 396 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 396 nî