chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi | 420 nî-tāi
: 386 nî | 387 nî | 388 nî | 389 nî | 390 nî | 391 nî | 392 nî | 393 nî | 394 nî | 395 nî | 396 nî
391 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-în
kàu
Sin-báu
Gregorius le̍k 391 nî
CCCXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 935 nî
Tō-kàu-le̍k 3088 nî
Hoê-le̍k 238 BH~237 BH
Hông-kì 1051 nî
Tân-kì 2724 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4151~4152


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 446 – 447
- Shaka Samvat 313 – 314
Iran le̍k -231 – -230
Runic le̍k 641
Assyria le̍k 5141 nî
Ethiopia le̍k 385~386

391 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 391 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 391 nî