chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi
: 384 nî | 385 nî | 386 nî | 387 nî | 388 nî | 389 nî | 390 nî | 391 nî | 392 nî | 393 nî | 394 nî
389 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-chú
kàu
Kí-thiú
Gregorius le̍k 389 nî
CCCLXXXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 933 nî
Tō-kàu-le̍k 3086 nî
Hoê-le̍k 240 BH~239 BH
Hông-kì 1049 nî
Tân-kì 2722 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4149~4150


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 444 – 445
- Shaka Samvat 311 – 312
Iran le̍k -233 – -232
Runic le̍k 639
Assyria le̍k 5139 nî
Ethiopia le̍k 383~384

389 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 389 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 389 nî