Thài-goân (Tong Chìn)

Thài-goân (太元; 376 nî ~ 396 nî) sī Tong Chìn Hàu-bú-tè ê liân-hō; chêng-āu 21 tang.

太元
Thài-goân
376 nî ~ 396 nî
Kok-ka
Tong Chìn
Kun-chú
Hàu-bú-tè
Tn̂g-té
21 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Thài-goân (Tong Chìn)
Chiap-sio̍k
Lêng-khong
Tong Chìn ê liân-hō Kè-sio̍k
Liông-an