chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi
: 383 nî | 384 nî | 385 nî | 386 nî | 387 nî | 388 nî | 389 nî | 390 nî | 391 nî | 392 nî | 393 nî
388 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-hāi
kàu
Bō͘-chú
Gregorius le̍k 388 nî
CCCLXXXVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 932 nî
Tō-kàu-le̍k 3085 nî
Hoê-le̍k 241 BH~240 BH
Hông-kì 1048 nî
Tân-kì 2721 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4148~4149


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 443 – 444
- Shaka Samvat 310 – 311
Iran le̍k -234 – -233
Runic le̍k 638
Assyria le̍k 5138 nî
Ethiopia le̍k 382~383

388 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 388 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 388 nî