Kò͘-kok-jióng-ông (故國壤王 / 고국양왕 Gogugyang-wang; ?  – 391 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-18 tāi kok-ông (384 nî ~ 391 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko I-liân (高伊連 / 고이련 Go I-ryeon).

15 ~ 20 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng