chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 3 sè-kí | 4 sè-kí | 5 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 350 nî-tāi | 360 nî-tāi | 370 nî-tāi | 380 nî-tāi | 390 nî-tāi | 400 nî-tāi | 410 nî-tāi
: 379 nî | 380 nî | 381 nî | 382 nî | 383 nî | 384 nî | 385 nî | 386 nî | 387 nî | 388 nî | 389 nî
384 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 384 nî
CCCLXXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 1 kang
Hu̍t-le̍k 928 nî
Tō-kàu-le̍k 3081 nî
Hoê-le̍k 245 BH~244 BH
Hông-kì 1044 nî
Tân-kì 2717 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4144~4145


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 439 – 440
- Shaka Samvat 306 – 307
Iran le̍k -238 – -237
Runic le̍k 634
Assyria le̍k 5134 nî
Ethiopia le̍k 378~379

384 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 384 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 384 nî